Evenementenbeveiligers op oproepbasis

Evenementenbeveiligers op oproepbasis MD Security, beveiliging Den Bosch

Evenementenbeveiliging is de ideale job die je kunt combineren met je (vaste) werk, studie en/of andere activiteiten. Je komt steeds in andere situaties terecht en werkt in wisselende teams. Denk hierbij aan: house- en dance events, sportwedstrijden, publieksevenementen, festivals, popconcerten, kermissen etc.

  • De orde, veiligheid, en rust handhaven,
  • Preventief toezicht uitoefenen, diefstal en vernieling voorkomen,
  • Controleren, waaronder controlerondes lopen en toegangs- en ingangscontroles uitvoeren,
  • Onregelmatigheden signaleren en alarmeren van instanties of instellingen,
  • Onmiddellijk maatregelen nemen bij een calamiteit, waaronder brand, eerste hulp verlenen (EHBO),
  • Collega's en slachtoffers assisteren,
  • Publiek/bezoekers te woord staan, informeren en verwijzen,
  • Handhaven van specifieke verordeningen.

Wilt u nog meer zien? Ga dan naar de pagina Vacatures.